Telia säljer nätkapacitet i USA för 89 miljoner dollar

/Korrigerad version/
Telia International Carrier meddelar idag att man slutit ett definitivt långtidskontrakt
värt 89 miljoner dollar för våglängdskapacitet i sitt 18 000 kilometer långa amerikanska transportnät. Avtalet slöts med en leverantör av applikationsinfrastruktur som sätter upp
en ny standard för att lansera bredbandiga intelligenta IP-nät för integrerade telefoni- och datatjänster.
Kontraktet som ger 20 års nyttjanderätt till våglängden 2.5-Gb/s, tillhörande samförläggning/telehotelltjänster och sex 155-Mbit IP-kopplingspunkter genom hela USA, förvandlar Telia International Carrier från en internationell gateway-leverantör till en fullfjädrad grossistleverantör av transportnätskapacitet. Telias varumärke som pionjär på den skandinaviska Internet- och kommunikationsmarknaden gav oss kraft att göra en ordentlig nätsatsning i USA, säger Magnus Kjell, VD och styrelseordförande för Telia International Carrier USA. Den här affären visar tydligt att nyckeln till vår kvalitetsbaserade nätstrategi och långsiktiga framgångar på USA-marknaden ligger i att vara en tjänsteleverantör på basis av avancerad utrustning. Telia International Carriers nät kommer att ha 11 noder med en tillväxtpotential på upp till 55 städer. För att ge kunderna den mest avancerade nätkapaciteten lanseras Lucent Technologies toppmoderna 400-Gb/s DWDM-system i nätet. Om Telia International Carrier
Som ledande europeisk operatör av transatlantisk IP-trafik till USA, erbjuder Telia International Carrier tjänster inom IP, kapacitet, telefoni och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget bygger och driver Vikingnätet, ett fiberoptiskt nät som betjänar alla större städer från Ryssland i öst genom Europa till Kalifornien i väst. Telia International Carrier bygger ut sitt nordamerikanska nät till 18 000 kilometer och kopplar ihop elva större amerikanska städer. I slutet av år 2001 kommer Vikingnätet att täcka omkring 40 000 kilometer genom hela Europa och USA.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se