Telia tecknar bredbandsavtal med Malmös störste fastighetsägare

Telia och MKB Fastighets AB (publ), Malmös största fastighetsägare, har tecknat ramavtal omfattande bredbandsanslutning och bredbandstjänster (ADSL) till närmare 20 000 lägenheter i Malmö. Överenskommelsen innebär att hyresgästerna var för sig har möjlighet att teckna avtal direkt med Telia om anslutning till internet.
Avtalet är till sin inriktning unikt. Tanken är att de boende skall kunna teckna avtal med Telia. Genom samarbetet med Telia och andra aktörer på marknaden kommer MKB att kunna erbjuda sina hyresgäster valfrihet i det egna nätet. Ett projekt i storleksordningen 250 MSEK under treårspreioden, 2000 - 2003. - Vi ser att vi med detta samarbete ger de boende en bra alternativ tills vi kommer med vårt eget nät. Kunden kan sedan välja tjänster hos vem man vill. Telias idéer på tjänstesidan ser mycket spännande ut och företaget kan mycket väl bli en av aktörerna, när hela upphandlingen av tjänsteutbudet är färdig, säger Sven Brandrup, som leder utbyggnaden inom MKB. De boende har då också möjlighet att välja flera tjänsteleverantörer. Uppsägningstiden är en månad vid övergången från Telias till MKBs nät. Med Telias Gruppanslutning Bredband får kunden hastigheten 0,5 Mbit/s till Internet. Detta är vad som bedöms vara nödvändig kapacitet idag för att tillgodose ett hushålls behov av tjänster tillgängliga över bredbandsnätet. I framtiden kan hastigheten anpassas till den kapacitet, som krävs för att garantera tillgång även till kommande tjänsteutbud. Telia kan då erbjuda kunden möjlighet att uppgradera sin internetanslutning. Telia erbjuder MKBs boende möjlighet att använda Telias Gruppanslutning Bredband, ADSL via det ordinarie telefonnätet. De boende får betala 975 kr i inträdesavgift och en fast månadsavgift på 200 kr. Erbjudandet är speciellt anpassat för större bostadsföretag och deras hyresgäster. Förutom Telias Internetpaket med bl a fem e-postlådor och fem hemsidor får hyresgästerna en snabb anslutning och fri support dygnet runt. En finess är att pågående telefonsamtal inte störs då någon i bostaden använder internetuppkopplingen för att surfa på nätet. - Det är ett intressant initiativ, att MKB väljer att samarbeta med Telia och att MKB ger kunden valfrihet. När fastighetsägaren ger de boende valfrihet ger det positiva effekter, säger Torbjörn Winsth, regionchef på Telia e-bolaget.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se