Telia tvångsinlöser aktier i Netcom Asa

Telia ABs styrelse har beslutat att inleda tvångsinlösenförfarande för att förvärva de sista aktierna i NetCom ASA.Telia äger idag motsvarande 99,4% av aktierna. Pris per aktie är NOK 470. Beslutet innebär att NetCom ASA kommer att avnoteras från Oslo Börs.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se