Flaggningsmeddelande

Telia International Holdings BV (Bolaget) har den 12 oktober genom aktielån lånat ut 11.272.500 st aktier i Eniro AB. Lånet lämnades för att underlätta leveransskyldighet om den övertilldelningsoption Bolaget utfärdat i samband med Bolagets inbjudan till förvärv av aktier i Eniro AB skulle komma att utnyttjas. Övertilldelningsoptionen har nu utnyttjats avseende 1.250.000 aktier och resterande aktier har återlämnats till Bolaget.
Bolagets innehav av aktier i Eniro AB uppgår efter utnyttjandet av övertilldelningsoptionen och återlämnande av lån till 73,600,000 st, vilket representerar 49.1 procent av aktiekapitalet och röstetalet i Eniro AB. TELIA INTERNATIONAL HOLDINGS BV Not for distribution into the United States, Canada, Australia or Japan

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se