Koppartråd löser kommunikationsproblem för intelligenta hem

Intelligenta hem kräver dubbelriktad kommunikation med omvärlden. Ett enkelt sätt att åstadkomma en smart och kostnadseffektiv kommunikationslösning är att använda vanliga teleledningar, koppartråden, som varje hushåll har. Tekniken finns, ledningarna är installerade och man behöver inte vänta på att bredband ska installeras. Skanova lanserar nu en produkt riktad till alla företag som gör anspråk på att leverera hemstyrningstjänster till intelligenta hem.
Genom att utnyttja redan befintliga teleledningar kan leverantörer av tjänster till intelligenta hem redan idag nå alla hushåll. Det behövs ingen bredbandsuppkoppling eftersom de tjänster som ingår i ett intelligent hem, till exempel fjärrstyrning av uppvärmning och larm, inte kräver stor bandbredd. Produkten som Skanova nu lanserar heter Teleaction Access och riktar sig till Service Providers som erbjuder hushåll intelligenta tjänster. - Vi ser aktörer som vill etablera sig på marknaden för intelligenta hem och vi har de kommunikationslösningar som behövs för att snabbt komma igång, säger Ove Kihlström, produktchef, Skanova. Dessutom är det en myt att det krävs stor bandbredd. Faktum är att många lösningar som efterfrågas inte kräver särskilt stor bandbredd. Via en modempool upprättar vi smalbandiga IP-länkar mellan Service Providern och hemnäten och för detta ändamål är de befintliga teleledningarna mer än tillräckliga. Teleaction Access konkurrerar inte med ADSL för bredband om utrymmet i teleledning. Istället utnyttjar Teleaction Access det utrymme som används för vanlig telefoni och utan att störa samtalen och den eventuella Internetsurf som förekommer från hemmets hemdator. Därmed utnyttjas det befintliga nätet mycket effektivt, vilket leder till lägre kostnader och därmed konkurrenskraftiga priser. - Den vanliga koppartråden räcker långt när det gäller koncept kring intelligenta hem, säger Ove Kihlström. Detta i kombination med den inbyggda flexibiliteten, ger det Skanovas kunder möjlighet att agera både lokalt och nationellt.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se