Skanova avtalar om leverans av nätkapacitet till WM-data

Skanova har träffat ett ettårigt ramavtal med WM-data om leverans av nätkapacitet. Därmed kan WM-data täcka sina behov av nätkapacitet för data- och telekommunikationstjänster till sina kunder.
- Affären är ett genombrott för Skanova som nätgrossist på den svenska marknaden. Vi har lyckats skapa ett avtal med en av Sveriges största systemintegratörer, säger Hans Linhammar, marknadschef på Skanova. Vi levererar en råvara, så kallade kapacitetsprodukter, som WM-data förädlar efter eget behov. För WM-data är avtalet ett viktigt led i en fortsatt kraftfull satsning på att erbjuda sina kunder effektiva lösningar inom kommunikation. - Avtalet ger oss utmärkta förutsättningar att förädla och erbjuda effektiva lösningar, säger Håkan Johansson på WM-data Infra Solutions. En närmare relation mellan produktion och utveckling gör att vi kan komma snabbare till marknaden med nya tjänster. Samarbetet ger oss samtidigt möjlighet att stärka vår konkurrenskraft eftersom vi minskar antalet led mellan leverantör och slutkund. De kapacitetsprodukter som Skanova säljer är baserade på Skanovas rikstäckande nät för data- och telekommunikation. Om WM-data
WM-data är ett av Nordens ledande IT-företag. Omsättningen uppgick 1999 till 12 720 miljoner kronor och antalet medarbetare är ca 8500. WM-datas affärsidé är att leverera "kundnytta genom kompletta IT-relaterade tjänster". Det innebär att WM-data erbjuder lösningar inom hela IT-området. WM-data Infra Solutions ingår i WM-datas affärsområde Infrastructure med över 2000 specialister som arbetar med driftåtaganden som t ex web-hosting och ASP, nätverk och telefonitjänster, helpdesk samt konsulttjänster. WM-data Infra Solutions genomför uppdrag i enskilda lösningar eller i form av totalåtaganden som partnerskap och outsourcing. Skanova, som har Sveriges största tele- och datanät som bas, är ett fristående nätgrossistbolag inom Teliakoncernen. Nätet, tjänsterna och kompetensen står till alla aktörers förfogande. Vår målsättning är att tillfredställa ökande behov av kvalificerade tjänster. Utmaningen är att öka våra kunders konkurrenskraft genom banbrytande och ibland oväntade lösningar. Skanova har 2500 medarbetare och beräknas omsätta cirka 20 miljarder kronor det första verksamhetsåret.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se