Telia International Carrier först med skandinaviskt nät

Telia International Carriers skandinaviska nät, Scandinavian Ring, är klart att tas i drift. Nätet löper i en ringstruktur mellan Köpenhamn, Oslo, Stockholm samt Göteborg och Malmö. Telia är den första operatör som knyter ihop de skandinaviska huvudstäderna med bredband. Hela projektet har tagit ett och ett halvt år.
Redan från dag ett har Telia International Carrier nio kunder i ringen, alla internationella teleoperatörer, och fler kunder är på väg in. Den kritiska punkten för lönsamhet är redan nådd och avtal på omkring 20 år säkrar den långsiktiga lönsamheten. Nätet är öppet för teleoperatörer och andra att köpa rör, fiber och våglängder. Scandinavian Ring är en del av Telia International Carriers globala nät, Viking Network. Den transmissionsteknik som används i detta optiska stomnät levereras av Lucent Technologies och bygger på informationsöverföring med laserljus i olika färger, så kallad DWDM-teknik. - Vi tror på en öppen marknad och på att vara med och tjäna pengar i hela värdekedjan. Att vara först med ett eget nät på hemmaplan är avgörande för en ledande Carrier i Europa, säger Lars Rydin, VD för Telia International Carrier. - Internationell transmission och att tillhandahålla våglängder är ett av Telias prioriterade områden. Lucent har som en framträdande leverantör inom detta område, fått förtroendet att arbeta tillsammans med Telia IC under det rekordsnabba bygget av Scandinavian ring, säger Hans Rundberg, VD för Lucent Technologies i Sverige. Nu återstår resten av Europa och hela USA där Lucent också är Telias leverantör. Scandinavian Ring möjliggör för internationella teleoperatörer att snabbt etablera sig på den skandinaviska marknaden. Scandinavian Ring är ett samprojekt med Telia International Carrier och Skanova, Teliakoncernens nybildande nätgrossistbolag i Sverige. Om Telia International Carrier: Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag Europas ledande carrier för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier planerar täcka Skandinavien, Europa och USA år 2001. Den europeiska infrastrukturen är utformad som ett flerkanalsnät med anslutning till alla större städer för både IP och telekommunikation. I slutet av år 2001 kommer nätet att täcka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer anslutna. Om Lucent Technologies: Lucent Technologies designar och levererar system, mjukvara samt integrerade kretsar och service till nästa generations kommunikationsnätverk för operatörer, nättjänsteföretag och kunder inom näringsliv och förvaltning. Uppbackat av Bell Labs, ett center för forskning och utveckling, fokuserar Lucent på snabbväxande områden som bredband och infrastruktur för mobilt Internet, kommunikationsmjukvara, halvledare och optisk överföring, webbaserade företagslösningar som länkar samman privata och publika nätverk samt nätverksdesign och konsulttjänster. För mer information om Lucent Technologies, besök www.lucent.com.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se