Telia kommenterar relationen till Tågkompaniet

Telia stängde under måndagen av Svenska Tågkompaniet AB:s telefonnummer för telefonbokning av tågresor. Stängningen berodde på obetalda fakturor från Tågkompaniets sida. Med anledning av Tågkompaniets kritik via media vill Telia lämna följande kommentar:
- Tågkompaniet i Luleå krävde i början av oktober en kompensation från Telia för påstådda störningar i telefontrafiken till företagets telefonbokningscentral. Efter en utredning inom Telia avvisades kravet på kompensation i ett brev daterat den 25 oktober. Samtidigt återsändes förfallna fakturor till Tågkompaniet för att de omgående skulle betala sina skulder. Någon betalning har inte skett och vi såg oss därför tvungna att stänga av deras telefonnummer, säger Hans G Larsson, presschef på Telia Nära. Vårt svarsbrev hade föregåtts av påminnelse och krav från Telia samt inkassokrav från vårt inkassoföretag. - Eftersom Tågkompaniet igår hävdade att de inte fått fakturorna återsända till sig har vi åter öppnat abonnemanget och gett dem en ny respit på 14 dagar. Betalning skall alltså vara Telia tillhanda senast den 27 november. - Tågkompaniet byggde sitt krav på att det skulle förekommit störningar i den växel som finns på telefonbokningscentralen. Vi är förvånade över att kritik riktas mot Telia eftersom Tågkompaniet inte har någon egen växel utan anlitar ett callcenterföretag som i sin tur köper tjänster av Telia. Tågkompaniet är med andra ord tredje part. - Det logiska, rent affärsmässigt, är att Tågkompaniet vänder sig till callcenterföretaget om man upplever problem med framkomligheten på telefon. Callcenterföretaget vänder sig sedan till Telia för att felanmäla eventuella problem. - Att det förekommit olika typer av störningar i telefontrafiken är klart och Telia beklagar att detta drabbat Tågkompaniets slutkunder. Både Telia och callcenterföretaget har sannolikt del i att problemen uppstått och redan i september kompenserades callcenterföretaget. En uppgörelse som båda parter känner sig nöjda med vilket bekräftats genom löpande kontakter mellan ledningen för callcenterföretaget och Telia. - Grunden till de problem som uppstått är sannolikt den korta tid det tog att etablera callcenter- företaget och att någon ordentlig trafikanalys aldrig kunde genomföras. Trafikvolymerna har dessutom kraftigt överstigit de beräkningar Tågkompaniet och callcenterföretaget gjorde inför starten av verksamheten.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se