Telia och DMdata samarbetar kring nytt landstäckande bredbandsnät

Telia och DMdata har ingått ett avtal om leverans av IP/VPN för den danska marknaden. Man möter därmed den snabba utvecklingen av telekommunikation och den stora efterfrågan på infrastruktur för drift av ASP- (Application Service Provider) och e-handelslösningar.
Med avtalet etablerar DMdata Danmarks största Business Network med den mest avancerade nätverkstekniken och - i princip - obegränsad bandbredd. Fundamentet för den framtida danska e-handelsstrukturen till privat och offentlig verksamhet är i och med detta på plats. DMdata kommer nu att erbjuda den danska marknaden totallösningar för infrastruktur, ASP-lösningar, co-location, hosting samt Webbcasting (videokonferenser) med mera. Avtalet är baserat på MPLS-teknik med ett landstäckande IP/VPN-nätverk, Cisco Powered Network, som är en del av Telias nyligen lanserade ServicEurope. Nätverket kommer att täcka de flesta stora danska verksamheter och myndigheters behov av att kunna förena outsourcing av drift, höghastighetsdatatransmission och telefoni hos en och samma leverantör. Samtidigt kommer DMdatas samarbete med Telia och Cisco att ge den enskilda kunden tydliga stordriftsfördelar med datakommunikation av hög kvalitet. Med början redan i december får DMdatas kunder nytta av det nya Business Network, liksom framtida kunder blir erbjudna tjänster över nätet. Med detta initiativ når DMdata också en ledande position för nätverkstjänster samtidigt som DMdata är nordens största datacenter med drift av över 12 000 MIPS (mainframekapacitet) och över 1 700 servrar. Telia bekräftar med denna order sin position som ledande leverantör av IP/VPN i Danmark. DMdata: är Nordens största Facility Management-företag för IT-drift och erbjuder alla besläktade tjänster, till exempel: nätverk, datakommunikation, infrastruktur för Internet och ASP, drift av mainframe och serverbaserade system, webb, co-location, print, Business Continuity samt desk top management. DMdata ägs till 50 procent var av Danske Bank koncernen och Mærsk Data AS och har 450 medarbetare i Köpenhamn, Århus och Odense.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se