Telia och Engage samarbetar om annonsering på Internet

Telia och Engage inleder idag ett samarbete som innebär att företag i Norden erbjuds nya möjligheter för annonsering på Internet. Den nya tjänsten förenklar och effektiviserar kundernas onlinemarknadsföring. Bland annat underlättas funktioner som planering och rapportering.
Telia ska med hjälp av Engages mjukvara AdManager erbjuda aktörer på Internet outsourcing av annonsserverlösningar. Målgruppen utgörs av bland andra annonsnätverk, medieförmedlare, siter och portaler. Verksamheten ska drivas i det av Telia helägda nya bolaget Telia AdHostCenter AB. - Vi bedömer att det finns en stor efterfrågan på tjänsten som är ny inom Telia. Den passar väl in i Telia InfoMedias kärnverksamhet och kompletterar övriga affärer, säger Fred Rosenthal, VD för Telia InfoMedia Partner. - Genom samarbetet med Telia erbjuds nya kunder samma outsourcade annonshanterings-system, som stora webbplatser, annonsörer och mediebyråer över hela världen använder sig av, säger Nicklas Halldén, VD för Engage Sverige. Den nya tjänsten finns tillgänglig från och med 1 november 2000 och erbjuds via Telia AdHostCenters skandinavienkontor i Stockholm. Om Engage: Engage är ett majoritetsägt företag i CMGi-koncernen, i vilken även Alta Vista och ytterligare ett sjuttiotal Internetbolag ingår. Bolaget är noterat på Nasdaq. Förutom avancerade tekniska lösningar för planering, optimering och analys av onlinemarknads-föring erbjuder Engage ett världsomspännande annonsnätverk som når 67 procent av alla besökare på Internet. Om Telia InfoMedia: Telia InfoMedia är en affärsenhet inom Telia-koncernen. Verksamheten omfattar 13 hel- eller delägda bolag i de fyra nordiska länderna med en sammanlagd omsättning på ca 200 MSEK. Telia InfoMedia utvecklar och marknadsför marknads- och informationstjänster baserade på Internet, mobil kommunikation och interaktiv TV.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se