Telia och FöreningsSparbanken skapar mobila betalningssystem

FöreningsSparbanken och Telia har startat ett gemensamt projekt för att utveckla säkra lösningar för betalnings- bank- och e-handelstjänster via mobiltelefonen. Genom en säkerhetslösning med bland annat PKI-baserad digital signatur jämställs transaktioner via den vanliga mobiltetelefonen med skriftliga avtal.
PKI står för public key infrastructure och möjliggör säker identifiering av motpart och elektronisk signering. En rad användningsområden som förenklar för kunderna kommer successivt att kunna lanseras t ex möjligheten att kontrollera köp och saldo på konton, genomföra kontokortsköp, sköta betalningar via internetbank samt att kunna beställa en rad olika tjänster ? allt detta med en vanlig mobiltelefon. I samarbetet deltar FöreningsSparbanken som svarar för betalnings- och autenticeringsprocesserna och Telia som står för mobilteleplattformen, anpassade SIM-kort samt PKI-certifiering. SmartTrust, en global leverantör inom området för säkerhetsmjukvara och utveckling av informationstjänster, har levererat säkerhetssystemen för den prototypverksamhet med kontokortstransaktioner som startat under
hösten 2000. Sedan i höst har ett antal användare börjat testa systemet i en prototyp som fungerar med vanliga mobiltelefoner. Prototypen kommer att utökas från och med våren 2001 till att omfatta några tusen användare och med ett utökat antal tillämpningar. Rikslansering beräknas kunna ske efter sommaren 2001. Systemet är en öppen lösning vilket innebär att efter lanseringsfasen kommer andra banker, liksom andra mobila operatörer, att erbjudas ansluta sig till konceptet
Eftersom Sverige vid kommande årsskifte får en lagstiftning som reglerar elektronisk signatur kan digitala underskrifter komma att bli bindande vilket möjliggör även mobila beställningstjänster.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se