Telias nya e-servicetjänst sorterar företagens e-post

Telia lanserar en ny tjänst som ger företag möjlighet att snabbt och effektivt besvara sin inkommande e-post. Tjänsten är webbaserad och all teknik ligger hos Telia. Det enda som företagen behöver är en e-postadress och att personalen är utrustad med datorer och Internetuppkoppling.
Att Sverige är ett av världens mest Internet-täta länder syns i den inkommande e-posten till allt fler företag. När hundratals e-postmeddelanden strömmar in krävs stora insatser på företagens kundtjänster för att se till att rätt servicegrupp på kundtjänsten får rätt meddelande. - Följden blir att folk får vänta länge på svar, i värsta fall får de inget svar alls. Personalen hinner helt enkelt inte med, säger Ulrika Karlsson, vice VD på Telia Light. När fler och fler företag finns på webben ökar behoven av intelligenta tjänster för hantering av e-post. Med Telia Email Management System (Telia EMS) kan företag hantera två till tre gånger så många e-postmeddelanden som tidigare. Telia EMS läser automatiskt av den inkommande e-posten och sorterar upp den i olika köer för olika ärenden. Till exempel kan synpunkter på räkningar hamna i en kö och adressändringar i en annan. E-posten skickas vidare till rätt person eller enhet och under tiden får den som skickat meddelandet ett autosvar som bekräftelse. Kundtjänstpersonalen kan även ta hjälp av systemet för att generera ett förslag på svar baserat på innehållet i det inkommande e-postmeddelandet. Telia EMS går att samköra med order- och leveranssystem, CRM-system samt kunddatabaser. Telia har valt att samarbeta med amerikanska eGain, som är ledande på automatisk hantering av stora mängder inkommande e-post. Telia EMS visas på Internet World i Sollentuna den 7 november. Mer information om tjänsten finns också på www.telia.se/ems.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se