Beslut om samtrafikavgifter

Länsrätten har idag i ett interimistiskt beslut meddelat att Telia från den 8 januari nästa år får ta ut en samtrafikavgift från andra operatörer på 1:35 i GSM-nätet och på 1:25 i NMT-nätet per minut. Post- och telestyrelsen, PTS, hade önskat kraftigare sänkningar av priserna.
Telia kommer under dagen att leverera ytterligare material till länsrätten som visar att PTS' syn på prissättningen är felaktig. Att länsrättens beslut är interimistiskt visar att beräkningen av priserna är komplicerade och kräver ytterligare kartläggning. Telia för sin del anser att ärendet skall återförvisas till PTS för förnyad genomgång och omräkning samt att den nuvarande prissättningen är fullt försvarbar.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se