NMT 900 nedlagt från årsskiftet

Bakgrunden till nedläggningen av NMT 900 är den pågående utvecklingen med en stark tillväxt inom GSM-nätet, samtidigt som NMT 900 klingar av. Ett EU-direktiv föreskriver även en övergång från analoga till digitala mobiltelefonisystem, vilket ger företräde för GSM framför annan användning av frekvensbandet 900 MHz, i takt med att efterfrågan på GSM ökar
Det frekvensutrymme som frigörs från NMT 900 disponeras av såväl Telia Mobile som andra svenska GSM-operatörer. Såväl inom övriga Europa som i våra nordiska grannländer har genomförts eller förbereds nedläggning av NMT 900. Mot den bakgrunden har Telia Mobile träffat överenskommelse med NMT 900-operatörer i Danmark, Finland och Norge om att upphöra med samtrafiken redan under år 2000. Från och med 13 november 2000 var det därför inte längre möjligt att använda en svensk NMT 900-telefon i våra nordiska grannländer och vice versa. Inför nedläggningen av NMT 900-nätet den 31 december 2000 sammanfattas nedan tips och råd som lämnats till innehavare av NMT 900-abonnemang. - För den som säger upp ditt NMT 900-abonnemang och tecknar ett nytt NMT 450- eller GSM-abonnemang hos Telia, debiteras ingen inträdesavgift. - För den som säger upp sitt NMT 900-abonnemang finns möjlighet att begära vidarekoppling till nytt eller befintligt Telia GSM-abonnemang. Detta görs hos kundtjänst, 90 350. Vidarekopplingen fungerar ända till den 31 mars 2001. - Den som väljer att byta till NMT 450 kan behålla sitt gamla NMT 900-nummer. Tillgodoräkna sig värdet av samtalspott på nytecknat mobilt abonnemang: - Den som vid stängningen av NMT 900-abonnemanget har en kvarstående samtalspott, får tillgodoräkna sig samtalstid till motsvarande värde på sitt nytecknade NMT 450- eller GSM-abonnemang hos Telia. (Abonnemangsformen Fri finns endast för GSM.) Tillgodoräkna sig värdet av samtalspott på befintligt mobilt abonnemang: - Det går även att tillgodoräkna sig sin kvarstående pott i form av samtalstid till motsvarande värde på ett redan befintligt NMT 450- eller GSM-abonnemang hos Telia. För hjälp med detta, kontaktas kundtjänst, 90 350. (Abonnemangsformen Fri finns endast för GSM.) Återbetalning av innestående samtalspott: - Värdet av den eventuellt ackumulerade samtalspotten hos ett NMT 900-abonnemang som avslutats 26 oktober 2000 eller senare kan även erhållas som en ren utbetalning. Samtalspotten kan dock inte överlåtas till annan abonnent (annat person- eller organisationsnummer). Även den del av periodisk eller fast avgift som avser ej påbörjat dygn återbetalas. För hjälp med detta, kontaktas kundtjänst, 90 350. Tänk på att.... Om man själv inte valt att avsluta sitt abonnemang, kommer det att automatiskt stängas från den 31 december 2000. Eventuell kvarstående samtalspott kommer att återbetalas efter reglering av den slutliga teleräkningen för NMT 900-abonnemanget. Detta gäller NMT 900-abonnemang som avslutats 26 oktober 2000 eller senare. Den som önskar tillgodoräkna sig eventuell kvarstående samtalspott på annat mobilabonnemang hos Telia, bör i god tid före årsskiftet ha kontaktat kundtjänst, 90 350. - Då NMT 900-abonnemanget avslutats är även själva telefonen obrukbar. Därför rekommenderas att telefonen, med batteri och övriga tillbehör, lämnas till närmaste Telia-butik eller Telias återförsäljare. På så sätt säkerställs att den tas om hand på bästa sätt ur miljösynpunkt. - Nedläggningen berör endast NMT 900 och påverkar således inte NMT 450, som drivs vidare.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se