Skanova kommer med delad ledning på kopparaccessen

I mars 2001 kommer nätgrossisten Skanova att erbjuda teleoperatörer ytterligare en kopparprodukt i accessnätet - delad ledning. "Delad ledning" är en tekniskt och administrativt mycket komplex produkt. EU beslutade i början på december 2000 att "delad ledning" ska erbjudas av den dominerande operatören i alla medlemsländer från 2001. Det svenska kopparnätet är sedan i mars 2000 öppet för alla operatörer på den svenska telekommarknaden.
Det är den yttersta delen i telenätet som utgör den så kallade "kopparaccessen", det vill säga ledningen från telestationen till telefonjacket. Kopparaccessen kan användas för samtidig överföringar av telefoni och bredband genom att man använder olika frekvensområden. Begreppet "delad ledning" innebär att en annan operatör än Telia kan använda ledningen för andra tjänster än telefoni. Skanova erbjuder idag fyra olika tillämpningar på kopparaccessen. Detta gör att operatörer numera - utöver telefoni - kan erbjuda sina kunder överföringskapacitet via sina egna utrustningar för de moderna snabba teknikerna, ISDN, ADSL, HDSL och SDSL, på det befintliga kopparnätet. I takt med att nya gränssnitt för nya tillämpningar, till exempel VDSL, blir standardiserade i Europa så kommer Skanova att erbjuda dessa. Den nya EU-förordningen föreskriver att priset på så kallad "rå kopparaccess" ska vara kostnadsbaserat. Priset på de fyra kopparprodukter som Skanova erbjuder sedan i mars 2000 är kostnadsbaserat. Men EU-förordningen kräver även att det ska finnas en rimlig prisskillnad mellan priset på den "råa kopparen" och det abonnemangspris som telefonikunden betalar. Så är det inte idag på den svenska telekommarknaden. För att uppfylla EU:s krav på denna "rimliga prisskillnad" har Skanova därför för avsikt att under 2001 lämna en fast rabatt på kopparaccessen till operatörer då den används för telefoni. Post-och telestyrelsen (PTS) har statens uppdrag att övervaka att EU-förordningen följs.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se