Swedia Networks expanderar i Tyskland

Swedia Networks tyska dotterbolag har köpt 100% av aktierna i det tyska bolaget Cochet & Schwarz Planungsgesellschaft GmbH. Syftet med köpet är att stärka etableringen i Tyskland med inhemsk personal och deras upparbetade kontaktnät.
Swedia Networks nyetablerade dotterbolag i Tyskland, Swedia Networks Deutschland GmbH, har i nuläget uppnått en projektvolym motsvarande 80 MDEM eller 345 MSEK. För att kunna ta hand om befintliga och kommande affärer på ett effektivt sätt, är det viktigt att uppnå en tillräcklig personalstyrka. Att nå geografisk täckning på den tyska marknaden och etablera kontaktnät med kunder, partners och myndigheter är också väsentligt. Uppköpet av den tyska aktören stärker i dessa avseenden Swedia Networks i Tyskland. - Vår slutsats är att det mest effektiva sättet att växa är en kombination av organisk tillväxt och förvärv av andra företag, säger Swedia Networks vd och koncernchef, Bertil Strid. Det är i dagsläget mycket svårt att rekrytera personal i Tyskland med kompetens inom telekommunikation, fortsätter Strid. Swedia Networks Deutschland GmbH finns efter förvärvet representerade i Frankfurt, Stuttgart och Berlin. Projektkontor är även etablerade i Wien (Österrike) samt i Prag (Tjeckien). Cochet & Schwarz Planungsgesellschaft GmbH, med 20 anställda, har varit underleverantör av tjänster till Swedia Networks i ett stort pågående projekt. Cochet & Schwarz är specialiserat på nätplanering, dokumentation, tillståndsfrågor, projektledning och projektövervakning. Senaste räkenskapsåret, som slutade 30 juni 2000, hade bolaget en omsättning på motsvarande 23,6 MSEK. Tyskland representerar 24% av den totala europeiska telekommarknaden med 46 miljoner abonnenter och med ett uppskattat värde av 420 000 MSEK. Den mobila marknaden i Tyskland växer med över 10 miljoner abonnenter årligen. Swedia Networks AB är en av Nordens mest aktiva telekomentreprenörer inom områdena design, anläggning och service av infrastruktur för elektronisk kommunikation. Swedia Networks har 2 500 anställda i en rikstäckande organisation i Sverige samt i Europa. Omsättningen 1999 var 3 900 Mkr. Swedia Networks har dotterbolag i Frankrike, England och Tyskland; filialer i Norge, Danmark och Irland samt representationskontor i Spanien, Malaysia och Dubai. Bolaget ingår i Telia-koncernen.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se