Telia först ut med att driftssätta GSM över IP till kund

Telia var i början av sommaren först i världen med att sälja GSM över IP och nu även med att driftssätta GSM över IP till kund, ett system som sammankopplar företagets datanätverk och GSM med hjälp av IP. Sigma Exallon Systems startar nu med att pilottesta tekniken. Efter nyår utökas antalet testanvändare och därefter kan driftsättning i större skala vara aktuellt.
- Det här är en milstolpe för oss. När testerna är slutförda kommer vi att börja försäljningen på allvar, säger Pelle Lindvall, chef för Telia Bright. GSM över IP sammanför data, Internet, mobil- och IP-telefoni i samma nät, företagets lokala nätverk (LAN). Tidigare har företag behövt bygga upp olika nät för telefoni och data. Trådlösa lösningar som integrerar fast och mobil telefoni ligger i tiden och möjliggör nya tjänster. Visionen är att hela företagets kommunikation integreras i ett system som är IP-baserat där man kan vara mobil och tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare. - Vi ser det som en möjlighet att sänka våra kostnader, bli mer effektiva och använda mobiltelefoner integrerat i våra system. Vår personal arbetar ofta utanför kontoret och har stora behov av trådlösa lösningar. GSM över IP gör oss mer tillgängliga och skapar en flexiblare arbetsmiljö, säger Patrik Strandéus, vice vd, Sigma Exallon Systems i Malmö. Fakta GSM över IP: - GSM över IP är en ny infrastruktur som länkar samman all kommunikation via data, Internet, mobil- och IP-telefoni till ett enda mobilt system. - Till företagets LAN ansluts basstationer för GSM som ger GSM-täckning för lokal trafik. Den fasta telefonin flyttas från kontorsväxeln till datanätet och den externa kommunikationen går via Internet, IP-telefoni. - Användaren har ett enda, personligt telefonnummer som gör det möjligt att ringa från mobiltelefon, PC, multimediaterminal eller fast IP-telefon beroende på behov och var han eller hon befinner sig. - På kontoret ringer man mobilt för en fast avgift. Utanför byggnaden fungerar telefonen som en vanlig GSM-telefon. - Personalen får mobiltelefoner med WAP-läsare och har med dessa tillgång till företagets databaser överallt där det finns GSM-täckning. Informationen är skyddad av brandväggar mot intrång från utomstående. - Telias tjänst GSM över IP bygger på Ericssons GSM on the Net.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se