Telia Mobile informerar om Mobitel Pott-abonnemang

I samband med att Telia Mobile införde lägre avgifter oktober 1999 förlängdes samtidigt tidsintervallet för den högre dagstaxan. De privatkunder som påverkats negativt av prisförändringen kompenseras på kundens begäran av Telia Mobile.
1 oktober 1999 genomförde Telia Mobile en prisändring som innebar att den fasta månadsavgiften för Mobitel Pott-abonnemangen sänktes från 150 kr till 95 kr. Samtidigt förlängdes tidsintervallet för den högre avgiften från 08.00-18.00 till 07.00-19.00. Telia Mobile informerade om prisändringen på såväl telefonräkning som hemsida, i pressmeddelande och Telia Mobiles kundtidning Calling. Trots detta ansåg Allmänna Reklamationsnämnden att Telia Mobile inte gjort informationen allmänt tillgänglig på ett tillfredsställande sätt. Telia Mobile rättar sig självfallet efter Allmänna Reklamationsnämndens synpunkter. Ersättning utgår Telia Mobile beslutade därför tidigt att kompensera samtliga privatkunder med Mobitel Pott-abonnemang som anser sig ha förlorat på prisändringen. Kompensationen gäller privatkunder som hade bundet Mobitel Pott-abonnemang 1 oktober 1999. Då utgår en schablonersättning i form av en samtalspott på 44 kronor/månaden (inkl moms) från 1 oktober 1999 till dess att bindningstiden löpte ut, eller längst till 1 september 2000. För privatkunder som hade obundet Mobitel Pott-abonnemang 1 oktober 1999 erbjuds ersättning för perioden 1 oktober - 1 november 1999 à 44 kronor (inkl moms). Sedan 1 september 2000 har Telia Mobile återgått till den lägre samtalstaxan på vardagar mellan 07.00-08.00 samt 18.00-19.00. Konsumentkontakt För att få kompensation är privatkunderna välkomna att ringa specialnumret 020-37 00 06 för detta ärende och följa instruktionerna. Likaså kan privatkunderna anmäla sig på hemsidan www.teliamobile.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se