Telia och Cisco träffar samarbetsavtal

Telia Systems och Cisco har träffat ett Master Agreement som ett led till fördjupat partnerskap inom Professional Services, med syfte att Telia Systems ska bli en certifierad Professional Services Partner för den nordiska marknaden.
Avtalet innebär ett närmare samarbete mellan parterna avseende marknads-bearbetning där Telia Systems som partner inom Professional Services ska arbeta på Ciscos uppdrag när kunder ska välja och installera olika kommunikationslösningar för såväl tal och data som integrerade lösningar. Avtalet ger även Telia Systems möjligheter att agera på eget initiativ med tillgång till information från Cisco. - Tack vare avtalet får vi snabbare och djupare utbildning och kunskap om Ciscos produkter samt tillgång till deras labbmiljö, säger Thomas Grönlund, chef för Telia Systems. Telia Systems blir en av ett fåtal partners på den nordiska marknaden och den idag enda som vänder sig till företagsmarknaden. Övriga partners finns inom operatörssegmentet. I USA är Cisco Professional Services Partner ett redan välkänt begrepp. Inom Norden pågår uppbyggnaden av Cisco´s Eco-system och nätverk av Professional Services Partners. Telia Systems ingår i Telia Enterprise-gruppen.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se