Telia och Stockholms läns landsting tecknar avtal om telefoni

Telia och Stockholms läns landsting, SLL, har skrivit ett fyraårigt ramavtal avseende telefonitjänster och fast telefonitrafik. Avtalet omfattar SLL:s samtliga förvaltningar, bolag och stiftelser samt de privata vårdgivare SLL har avtal med.
Telia erbjuder SLL:s olika verksamheter anslutning till en nätbaserad kommunikationslöning, Telia Centrex, med fast pris per anknytning.. I samband med verksamhetsförändringar kan anknytningarna flytta med, minska eller öka i antal. Alla enheter, som vårdcentraler och tandläkarmottagningar, kan välja att ansluta ett valfritt antal anknytningar. - Lösningen gör det enkelt att budgetera kostnader för telefoni, och man slipper dryga investeringskostnader eftersom äldre växlar inte behöver ersättas, säger Rolf Jansson, VD Telia Publicom AB. I avtalet ingå även möjlighet att avropa telefonistservice och systemadministration för drift och underhåll. De verksamheter som väljer att behålla sin nuvarande företagsväxel kan avropa anslutningar och trafik från Telia.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se