Telia säljer sin andel i mobilbolaget Eircell till Vodafone

Vodafone avser att köpa Eircoms mobilbolag Eircell. Telia och KPN, som äger 14 respektive 21 procent i Eircom, har lämnat ett åtagande att stödja affärens genomförande.
Affären kommer att omfatta en utdelning av Eircell till Eircoms aktieägare och ett bud från Vodafone avseende ett förvärv av Eircoms mobilverksamhet. Aktieägarna i Eircom kommer att erbjudas 0,9478 Vodafoneaktier i utbyte mot två aktier i Eircell vilka har erhållits genom utdelning från Eircom. Efter fullföljande av transaktionen kommer Telia att erhålla cirka 147 miljoner aktier i Vodafone, vilket i dagsläget har ett marknadsvärde om cirka 5,1 miljarder kronor. Telia har åtagit sig att inte sälja Vodafoneaktierna inom 30 dagar efter att aktierna erhållits. Förutsättningar för affärens genomförande är att mer än 50 procent av Eircoms aktieägare, vid en extra bolagsstämma i Eircom, röstar för en utdelning av Eircell, samt att mer än 50 procent accepterar erbjudandet från Vodafone. För att ge viss stabilitet åt handeln med Eircom-aktier efter genomförandet av affären, har Telia accepterat att inte sälja sina aktier i Eircom över aktiemarknaden under period om 90 dagar från att Eircell delats ut. Morgan Stanley Dean Witter är rådgivare åt Telia rörande dess ägande i Eircom.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se