Telia sluter 145 MSEK kontrakt med FirstMark

Telia International Carrier har undertecknat ett tolvårskontrakt med den englandsbaserade operatören FirstMark. Kontraktet uppskattas till ett värde av cirka 145 miljoner kronor och innebär att FirstMark hyr fiberoptisk kapacitet samt utrymme och underhåll i Telias förstärkarstationer.
Överenskommelsen innebär att FirstMark Communication S.A hyr fiber i Europa för sitt tyska dotterbolag LambdaNet Communications räkning. Telia International Carrier förser LambdaNet med fiber som binder samman Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Österrike. Dessutom hyr LambdaNet in sig i Telias förstärkarstationer. Kontraktet kommer att gälla från och med den 1 januari år 2001. I samma kontrakt upphandlar Telia International Carrier ett 10 Gbit/s nät som ansluter tolv tyska städer. Nätet kompletterar och förtätar Telia International Carriers redan befintliga tyska nät som totalt täcker 23 tyska städer. Om Telia International Carrier
Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag
Europas ledande carrier för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier planerar täcka Skandinavien, Europa och USA år 2001. Den europeiska infrastrukturen är utformad som ett flerkanalsnät med anslutning till alla större städer för både IP och telekommunikation. I slutet av år 2001 kommer nätet att täcka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer anslutna.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se