Telia Systems utses till Preferred Partner av Ericsson

Telia Systems och Ericsson har tecknat avsiktsförklaring om fördjupat samarbete inom området integrerade kommunikationslösningar för tal, data och mobilitet. Samarbetet avser kommunikationslösningar med tillhörande applikationer, som kommer att användas för företagsmarknaden.
Det innebär att Ericsson har för avsikt att utse Telia Systems till "Preferred Partner" på den nordiska marknaden för all utrustning, hårdvara och mjukvara inom Ericsson Enterprise, som ingår i lösningar som leder till en integrering av ljud och data i samma nät samt tjänster relaterade till dessa, t ex förstudier, design, implementering, installation samt driftsättning. - Samarbetet med Ericsson innebär att vi på ett ännu tidigare stadium än idag får kännedom om och delaktighet i Ericssons utveckling av produkter för företagsmarknaden, oavsett teknik, säger Thomas Grönlund, chef för Telia Systems. Det gör att våra kunder kan räkna med att få tillgång till marknadens bästa kompetens och service inom området.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se