Telias nordiska strategi står fast

Telias nordiska strategi att vara Nordens ledande mobiloperatör står fast. Telia kommer erbjuda bredbandiga mobila tjänster, inklusive UMTS-tjänster samtidigt som andra aktörer på den svenska marknaden. Telia analyserar nu PTS motivering och kommer att överklaga PTS beslut om UMTS-licenserna i Sverige.
Telia har, i motsats till vad PTS påstår, använt samma beräkningsmodell som PTS vilken tar hänsyn till svenska förhållanden och erbjuder en fullständig täckning med fullgod kapacitet till hela Sveriges befolkning. - Den affärsmässiga genomförbarheten i vår ansökan är oerhört stark och därför förstår vi inte hur PTS kunde komma fram till sitt beslut, säger Marianne Nivert, vd och koncernchef, Telia AB. Telias nordiska strategi står dock fast oavsett om Telia får en UMTS-licens i Sverige eller ej. Det finns flera handlingsalternativ för att nå strategin under perioden 2001-2003. Utöver en UMTS-licens i Sverige så kan Telia hyra kapacitet i andras UMTS-nät eller agera som s k virtuell operatör (Virtual Network Operator) eller medverka till strukturella affärer. - Oavsett vilket så kommer Telia att erbjuda mobila bredbandstjänster (inklusive UMTS) i samma takt som konkurrenterna på den svenska marknaden, säger Marianne Nivert. För oss är det viktiga att kunna erbjuda våra över 3 miljoner mobilkunder nyttiga och användbara tjänster på ett snabbare, kostnadseffektivare och bättre sätt än våra konkurrenter. Nu närmast satsar Telia för fullt på att i början av 2001 erbjuda GPRS-tjänster till Sveriges befolkning samtidigt som bolaget fortsätter med andra alternativa tekniker för att erbjuda sina kunder bredbandiga mobila tjänster.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se