Telias rekryteringar leds av nytillsatt marknadschef

När Telia i fortsättningen satsar på att hitta medarbetare med rätt kompetens leds arbetet av en nytillsatt marknadschef. Det är Emanuela Pedrocco från Telias koncernledning som får uppdraget att ge Telia ökad slagkraft på kompetensmarknaden.
- Ska Telia lyckas hitta rätt medarbetare idag och i framtiden måste vi bearbeta kompetensmarknaden betydligt mera strukturerat än hittills, säger Telias personaldirektör Lars Härenstam. Vi ska bli lite uppkäftigare för att synas tydligare. I marknadschefens uppdrag ingår bland annat att göra Telias profil som företag och arbetsgivare mera tydlig i landets skolor, att förbättra introduktionsprocessen och att medverka till att det blir enklare att få kontakt med Telia som en eventuell blivande arbetsgivare. - Men vi ska inte bara ta bättre hand om dem som kommer utan även dem som går, säger Lars Härenstam. Att skiljas åt som vänner lägger grunden till ett möjligt, förnyat samarbete längre fram. Emanuela Pedrocco ingår även i fortsättningen i Telias koncernledning.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se