Klart för börsnotering av Pan-SOL

Klart för börsnotering av Pan-SOL

Det är klart för start och börsnotering av Pan-SOL. De tre Scandinavia Online-ägarna - Telia, Telenor och Schibsted - löste de sista frågorna kring etableringen och noteringen av bolaget igår kväll. Pan-SOL kommer att inneha fyra stora internetportaler, svenska Passagen, norska SOL, danska SOL och finska Sirkus.

Schibsted och Telia har diskuterat förutsättningarna för etablering, drift och börsnotering av Pan-SOL sedan fusionen mellan Telenor och Telia blåstes av. Avtalet innebär att frågorna nu är slutligt lösta. Därmed sätts åter full fart på planen att etablera Scandinavia Online som den ledande internetportalen i Norden. Pan-SOL kommer att börsnoteras så snart som möjligt. För närvarande diskuteras en emission på cirka 20 procent till nya aktieägare i samband med noteringen. Samtidigt med börsnoteringen kommer Schibsted att sälja 5 procent av aktierna i Pan-SOL till Telia till emissionskurs och ytterligare 5 procent till snittkursen för de första 30 dagarnas handel i bolaget efter noteringen. Inför börsnoteringen kommer Schibsted att äga cirka 50 procent av Pan-SOL, Telias andel blir cirka 25 procent och Telenors innehav cirka 21 procent. Anställda och minoritetsaktieägare kommer att äga cirka 5 procent.
..

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se