Mandamus och Telia knyter avtal om bredband

Telia och Mandamus sluter avtal om bredband till Mandamus fastighetsbestånd. Avtalet innehåller bredband via gruppanslutning och extranätet Telia it@home. Mandamus har cirka 13 000 lägenheter med stark koncentration till ett 15-tal orter. 1000 lägenheter i Kristineberg i Borås blir Mandamus första projekt.
- Avtalet sträcker sig över tre år. Telia och Mandamus ska gemensamt utveckla bredbandslösningar, extranät samt telefonitjänster. Allt går under begreppet Laddat Boende där vi erbjuder våra hyresgäster mervärden i boendet. Vi börjar med Borås men tanken är att vi ska kunna ansluta hela vårt fastighetsbestånd till Internet, säger Anders Johansson, vd på Mandamus. Telia it@home, som i Mandamus heter mandamus@home, är en elektronisk mötesplats för hyresgäster och fastighetsägaren. Hyresgästerna kan i extranätet till exempel felanmäla, boka tvättstuga, debattera eller samla goda idéer. Fastighetsägaren kan organisera förvaltningen och på ett smidigt sätt nå ut med information till hyresgästerna. - Det kommer att bli 8-10 gånger snabbare än vanligt modem, det vill säga lika snabbt som många företag med fast anslutning har idag. Utöver hastighet och kapacitet räknar vi med att kunna utveckla tjänster i it@home och skapa möjligheter för hyresgästerna att kunna hyra datorer samt även få utbildning i användandet, säger Per-Arne Blomqvist, vd Telia Företag. Hyresgästerna betalar en månadsavgift på högst 200 kronor inklusive fritt utnyttjande av Internet. Anslutningsavgiften är 975 kronor. Telia använder sig av ADSL-teknik, som bredbandslösning, vilket gör det möjligt att använda den befintliga koppartråden som finns i telefonledningarna. Med andra ord krävs inga nya investeringar i fastigheterna. När nya digitala tekniklösningar blir aktuella kommer en successiv uppgradering att kunna ske.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se