Prisförändringar på Telias operatörstjänster i Sverige

Den 1 april 2000 ändrar Telias nätenhet Telia IP-carrier and Networks priset på delar av sitt sortiment på den svenska marknaden. Den största prissänkningen sker på transport-förbindelse i de delar av nätet där det finns ledig kapacitet.
Telias nätenhet Telia IP-carrier and Networks ändrar den 1 april 2000 sina grossistpriser för hyrda förbindelser i operatörsledet. Tjänsterna är tillgängliga i Telia IP-carrier and Networks optofibernät som i förlängningen når nästan 90 procent av landets befolkning. Det är framför allt hyrda förbindelser av typen Digitel 2, 34 och 140 Mbit/s som berörs. Dessa tjänster används av de flesta operatörer och service providers på den svenska marknaden. - Telia IP-carrier and Networks fungerar som en grossist i nätkapacitet, förklarar Stefan Mokvist, säljansvarig. Våra kunder använder hyrda förbindelser till sina backbone-nät och paketerar med egna telefoni, internet- och bredbandstjänster för vidare försäljning till slutkunder. I genomsnitt rör det sig om prissänkningar på 39 procent. De största prissänkningarna sker på kvartalsavgift för transportförbindelser. Där är sänkningarna betydande, i det fall de finns tillgänglig kapacitet i nätet. - Vad det kommer att betyda för slutkunden är för tidigt att säga, men generellt innebär prissänkningar att konkurrensen ökar och det bör på ett eller annat sätt gynna slutkunderna, säger Stefan Mokvist. Anledningen till prissänkningarna är bland annat ökad konkurrens och den förväntade volymökningen som innebär ett lägre enhetspris. En annan bidragande orsak är de allt effektivare produktionsmetoderna. Ny, billigare och mindre resurskrävande teknik gör att nätet kan utnyttjas på ett effektivare sätt. Våglängdsmultiplexering och fjärrstyrning är två exempel på detta. - Prisförändringen för hyrda förbindelser är ett led i Telia IP-carrier and Networks marknadsanpassning av nätgrossistverksamheten, vilket ökar möjligheterna för operatörer och service providers att utveckla prisvärda tjänster för slutkundsmarknaden, säger Stefan Mokvist, säljansvarig på Telia IP-carrier and Networks. Telia IP-carrier and Networks (tidigare Telia Affärsområde Nät) är ett affärsområde inom Teliakoncernen. Telia IP-carrier and Networks bedriver en grossistaffär med produkter och tjänster i ett fast nät. Man producerar, säljer och hyr ut infrastruktur, kapacitet, access- och trafiktjänster på en öppen marknad. Telia IP-carrier and Networks är marknadsledande i Europa på transatlantiskt IP-trafik och har egna kontor i Sverige, USA, England, Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge och Finland.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se