Telia erbjuder bredband i Dalarna

Dalarna satsar på bredband i samarbete med Telia, som erbjuder ett länstäckande bredbandsnät. Samtliga dalakommuner tecknar avtal med Telia om bredbandstjänster under en treårsperiod.
- Ett kraftfullt bredbandsnät i Dalarna ger nya möjligheter för alla som bor och verkar här, företag, organisationer, högskolor och privatpersoner, säger Gunnar Björk, landshövding i Dalarna. Den här satsningen gynnar ekonomisk tillväxt och kommer sannolikt att främja nyetablering i kommunerna samt utbildning och arbete på distans. Med ett bredbandsnät över hela länet får kommunerna också helt nya möjligheter att samarbeta med varandra. Cirka 70% av befolkningen i Dalarna får tillgång till bredbandstjänsterna och redan till sommaren kan de första hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen börja surfa, via sina bredbandsanslutningar. Anslutningsavgiften är 975 kronor per lägenhet. För 200 kr i månaden får hyresgästen uppkoppling till Telias Internettjänst, möjlighet att surfa obegränsad tid och Internetsupport dygnet runt. - Det är viktigt att man även norr om Stockholm får tillgång till bredbandstjänster, säger Anders Gustavsson, försäljningsdirektör, Telia Publicom AB. Ett väl utbyggt nät är en grundförutsättning. Telia kommer att svara för underhåll och drift. Det här är också en bra affär för Telia eftersom efterfrågan på tjänsterna finns i samtliga kommuner i Dalarna och nätet kommer att utnyttjas, avslutar Anders Gustavsson.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se