Telia gör förvärv på den ryska tele-och IT- marknaden

Telia tar nu ytterligare ett steg mot att bli en viktig och ledande industriell delägare på den ryska tele-och IT-marknaden genom ett förvärv i First National Holding/Telecominvest, en av de tre viktigaste företagsgrupperingarna på den ryska telekommarknaden. Affären är värderad till 700 MSEK. Förvärvet innebär en unik position för Telia på den snabbast växande marknaden i Europa de närmaste åren.
- Förvärvet i First National Holding/Telecominvest är banbrytande för Telias fortsatta verksamhet på den ryska marknaden och ger oss goda expansionsmöjligheter även i övriga regioner utanför St Petersburg-området och nord-västra Ryssland. Telias ägande i Telecominvest skapar förutsättningar för Telia att på längre sikt bedriva verksamhet i intressanta delar av det europeiska Ryssland, en närmarknad med mer än 100 miljoner invånare och sannolikt Europas viktigaste tillväxtmarknad de närmaste decennierna, säger Hans E. Golteus, chef för Telias internationella enhet. Telia har förvärvat 29,5 procent av aktierna i holdingbolaget First National Holding vilka i sin tur har ett majoritetsägande i Telecominvest i St Petersburg. Övriga delägare i Telecominvest är det lokala telefonbolaget PTN i St Petersburg och bolaget SPMMT för långdistanstelefoni. Telias partner i First National Holding är Commerzbank i Tyskland. Telecominvest har cirka 30 dotter- och intressebolag och verksamheter inom en stor del av telekom- och IT-sektorn. Bolaget avser att expandera i andra regioner i Ryssland. Förvärvet innebär att Telia får tillgång till telekomverksamheter som inbegriper allt från internationell carrier till mobiltelefoni och internet. - Telecominvest är ett av de mest inflytelserika telebolagen i St Petersburg och har betydande ägarandelar i trettiotalet bolag. Telecominvest-bolagen är verksamma i alla delar av den ryska telekom- och IT-sektorn och styr i många avseenden utvecklingen på teleområdet i St Petersburg och i nordvästra Ryssland, säger Hans E. Golteus. Ett av Telecominvests bolag är mobilföretaget North-West GSM, Rysslands andra största mobiltelefonioperatör med sin bas i St Petersburg, en stad med över fem miljoner invånare. Telia var en av grundarna och initiativtagarna till North-West GSM 1992 med bland andra Telecominvest som partner. Genom förvärvet blir Telia och Telecominvest tillsammans majoritetsägare i North-West GSM. Enligt branschanalytiker står Rysslands telekom- och IT-marknad på tröskeln till en snabb och omfattande expansion. Som ledande telekomföretag i Norra Europa med utomordentliga geografiska och tekniska förutsättningar är det europeiska Ryssland med stor tillväxt inom telesektorn de närmaste åren, en självklar del av Telias prioriterade närmarknad. Genom förvärvet i Telecominvest kommer Telia att kunna vara med i utvecklingen av en affärsverksamhet som med all sannolikhet kommer att bli en av de mest snabbväxande, och värdeskapande i Europa.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se