Telia och Oracle startar ett nytt företag för mobila Internettjänster

Telia och Oracle startar ett nytt företag för mobila Internettjänster

Telia och Oracle etablerar tillsammans ett nytt företag för mobila Internettjänster. Företaget, ännu inte namngivet, placeras i Sverige och kommer att utveckla tjänster och teknologi för den globala marknaden. Det nya företaget drar fördel av den unika kompetens som Telia och Oracle har etablerat under ett snart treårigt samarbete i Sverige kring mobila internetlösningar. Det senaste projektet resulterade i konceptet bakom Oracles produkt Portal-to-Go.

Efterfrågan på tillämpningar bedöms öka snabbt på världsmarknaden i takt med att waptelefoner, vanliga mobiltelefoner och handdatorer blir de vanligaste terminalerna för att nå Internet. - Sverige är ett föregångsland inom IT-området och har visat framfötterna inom mobilt Internet. Här finns dynamiska organisationer och kompetenta människor, en förutsättning för att snabbt komma ut på marknaden med nya tjänster. Telia är ett framstående utvecklingsföretag som har potential att placera sig på världskartan som tjänsteleverantör. Det är med stor entusiasm jag ser fram emot ett koncentrerat samarbete i Telias och Oracles gemensamma företag, säger Pier-Carlo Falotti, Europachef, Oracle. - Efter de två framgångstrenderna kring mobiltelefoni och internet kommer nu nästa fas inom mobil kommunikation - de två områdena smälter samman i mobilt internet. Det är den här branschutvecklingen, som är grunden för att Telia och Oracle nu förenar sina kompetenser i ett nytt bolag. Att vi tillsammans bildar bolaget ger den kombination av kompetens, flexibilitet och snabbhet som krävs för att bli framgångsrik. Det är en fortsättning på det goda samarbete som resulterade i vår framgångsrika lansering av världens mest omfattande WAP-tillämpningar vid Telecommässan i Genève förra hösten, säger Kenneth Karlberg, vice VD i Telia och ansvarig för Telias mobila affärsområde. Företaget behöver nu en tid av arbetsro för att formera sig och har som målsättning att leverera tjänster under våren. Initialt kommer företaget att ha 25 medarbetare. Oracle levererar mjukvara för Internet och är ett öppet företag som har ett mycket stort antal samarbetspartners.
.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se