Telia tecknar ramavtal med 7 IT-konsultföretag

Telia har tecknat koncerngemensamma ramavtal för köp av IT-konsulttjänster under år 2000 med följande företag: Cap Gemini Sverige AB, Mandator AB, Sema Group AB, Sigma AB, Systemering AB, TietoEnator AB och WM-data AB.
De nya avtalen är en förlängning av tidigare avtal. Från Telias sida har målet även denna gång varit att få fördelaktiga avtal med ledande bolag i branschen. Ovanstående leverantörer är inom Telia positionerade som leverantörer av volymtjänster inom IS/IT-området. Kompetenser efterfrågas inom följande områden: · Projektledning
· Verksamhetsutveckling
· Verksamhetsutredning
· Systemutveckling - utredning
· Systemutveckling - genomförande

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se