com hem och K-World i strategiskt samarbete

com hem ab (tidigare Telia Infomedia TeleVision) och K-World har slutit ett avtal om att tillsammans utveckla interaktiva TV-tjänster. K-Worlds TV kanal kommer att börja distribueras digitalt i com hems nät med början under april. En rad nya tjänster kommer också att bli tillgängliga via com hems bredbandstjänst Internet Cable.
- Det här samarbetet kommer att ge våra kunder ett antal nya och spännande TV-tjänster. Vi kommer att kunna erbjuda kurser och föreläsningar som pay-per view och vi hoppas att de första interaktiva tjänsterna skall vara tillgängliga för våra digitala abonnenter redan innan sommaren, säger com hems vice VD Henrik Enfors. com hem är Sveriges största kabel-TVföretag med ca 1,3 miljoner anslutna hushåll. Företaget satsar stort på både digital TV och bredbandsinternet. K-World kanalen kommer bl.a. att ingå i com hems kanalpaket och kunna köpas á la carte. Under vecka 15 kommer kanalen dessutom att frivisas på com hems informationskanal TV9. - com hem är idag den mest kompletta leverantören som kan erbjuda sina kunder både digital-TV och bredbandsinternet. Det gör samarbetet särskilt intressant för K-World eftersom vi satsar på att integrera TV och Internet, säger K-Worlds VD Annie Wegelius. K-World är ett e-Learningföretag med en egen TV-kanal och webbportal. K-World säljer kurser till privatpersoner, företag och offentlig sektor. Webbportalen fungerar både som ett utbildningsverktyg och en marknadsplats för kurser från hela världen. K-World samarbetar med sju av Sveriges största högskolor och med Sun Microsystems, Oracle, Skandia, Proffice och Chalmers. Huvudägare till bolaget är grundarna Annie Wegelius och Maria Borelius tillsammans med IH Investments Ltd, Novare Kapital, MGA Holding och Servisen Holding.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se