"Glädjande att Telia börsnoteras"

- Beskedet att Telia ska börsintroduceras är mycket glädjande. Vi är väl förberedda inför den process som nu inleds och har ett utmärkt utgångsläge mot bakgrund av det goda resultat vi presenterat för 1999 och den fokuserade strategi vi nu utarbetat, säger Jan-Åke Kark, koncernchef för Telia, i en kommentar.
Regeringen har idag föreslagit att riksdagen bemyndigar regeringen att minska statens ägande i Telia AB till lägst 51 procent av samtliga aktier genom en börsintroduktion av bolaget. Om riksdagen antar regeringens förslag och marknadsmässiga förutsättningar föreligger kan Telia börsnoteras före midsommar. Hur stor del av Telia som kommer att säljas i första omgången, liksom priset på aktierna, kommer inte att bestämmas förrän efter riksdagens behandling.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se