Per Nilsson ny VD i com hem ab och Henrik Enfors vice VD

Från och med den 1 april blir Per Nilsson ny VD i com hem ab med ansvar för det strategiska arbetet och förberedelserna inför försäljningen. Henrik Enfors blir som vice VD operativt ansvarig för att leda bolagets dagliga verksamhet och genomföra affärsplanen.
Per Nilsson har de senaste fyra åren arbetat inom affärsområde Telia InfoMedia med bredbandsfrågor och med ägandet i portalbolag, bl a SOL AB/Passagen. Genom sin bakgrund inom den tidigare kabel-TV divisionen har han också gedigen erfarenhet av kabel-TV området. Som VD blir hans uppgift att förverkliga och vidareutveckla strategin, samt att från företagsledningens sida leda arbetet inför försäljningen. - Det är en stor och spännande utmaning att ta över VD-rollen efter Ingrid Engström, säger Per Nilsson. Jag har ju tidigare arbetat med kabel-TV verksamheten och får nu möjlighet att kombinera mina tidigare erfarenheter med det mycket starka koncept som utvecklas inom com hem. com hem (f.d. Telia InfoMedia TeleVision) är idag Sveriges mest kompletta bredbandsleverantör till hushållen. Bland många andra tjänster erbjuder man hushållen tillgång till digital-TV och bredbandsinternet.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se