Startavgift införs för 020-samtal från Telias automater

Måndagen den 27 mars inför Telia startavgift på 020-samtal från Telias telefonautomater. Avgiften blir tre kortmarkeringar, cirka tre kronor. En startavgift tas ut sedan flera år tillbaka vid alla vanliga samtal från automaterna. I och med förändringen gör Telia inte längre någon skillnad på olika typer av samtal när de kopplas upp. Nödsamtal till 112 går även i fortsättningen att ringa avgiftsfritt.
Telia har 14 200 telefonautomater. 4 000 av dem sitter i telefonkiosker runt om i landet. Under det gånga året har verksamheten rationaliserats genom att de mest olönsamma automaterna och telefonkioskerna monterats ned. Verksamheten har även i övrigt effektiviserats med minskade kostnader som resultat. - Den genomgången är nu avklarad. Översynen av prissättningen av 020-samtal är ytterligare ett steg som vi tar för att vända de tidigare, kraftiga förlustsiffrorna till i första hand ett nollresultat, vilket vi är på god väg att nå, säger Ulf Höglund, chef för Telias publika telefoni. 020-samtal, det vill säga samtal där mottagaren betalar för tiden som samtalet pågår, tillhandahålls av såväl Telia som andra företag. Den nu beslutade startavgiften är konkurrensneutral och gäller alla 020-nummer, oberoende av operatör. - Den som vill ringa ett 020-samtal måste i fortsättningen stoppa in antingen ett Telia telefonkort eller något av våra vanliga betal-, kredit- eller bensinkort i automaten, säger Ulf Höglund. - Startpriset är tre markeringar när man använder Telia telefonkort (cirka tre kr) och något högre när övriga kort används. Själva samtalstiden är kostnadsfri vid 020-samtal. Startavgiften tas ut som vanligt, det vill säga först när samtalet besvaras. 020-samtal som rings från Telias vanliga telenät påverkas inte av den nu aktuella förändringen utan är även i fortsättningen helt kostnadsfria.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se