Telia bygger ut ISDN-nätet på Gotland

Snart kan mer är 90% av gotlänningarna utnyttja ISDN och minska sina surftider på Internet till hälften. Gotlands Kommun och Telia har i ett samarbetsprojekt kommit överens om att bygga ut IT-infrastrukturen på Gotland under våren. Avtalet sträcker sig över tre år.
Under våren byggs ISDN-nätet ut med början på norra ön och i slutet av våren får gotlänningarna ett erbjudande med posten om att teckna sig för ISDN Duocom. Sen tar det cirka 14 dagar innan man kan få tjänsten levererad. För ISDN Duocom är överföringshastigheten 64kbit/sekund mot 28,8 med ett traditionellt modem. Tiden för att ladda ner ett dokument från Internet krymper till hälften. Och samtidigt som någon sitter uppkopplad till Internet kan någon annan i familjen tala i telefon. Cirka 46 procent av befolkningen på Gotland kan idag få ISDN och till sommaren kan mer än 90 procent få tillgång nätet. Idag kan runt 75 procent av Sveriges befolkning erbjudas ISDN. - Bra infrastruktur är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna behålla och utveckla företagandet och boendet på landsbygden, säger Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom. IT-infrastruktur är också ett grundvillkor för konkurrenskraft. Några av de viktigaste syftena med utbyggnaden är att främja nya företagsetableringar och att stödja dataanvändningen inom skolan på ön, inte minst för landsbygdsskolorna, fortsätter Hans Klintbom. På vissa orter kommer skolor och företagare kunna erbjudas ISDN med ytterligare högre överföringshastighet 128 kbit/sekund, så kallad ISDN Duo. Nätet byggs med en ny typ av ISDN-noder som kan användas för att realisera datakommunikationstjänster med överföringshastigheter mellan 64 kb och 2Mb per sekund. Detta ger möjligheter till ytterligare utvecklingen av infrastrukturen på Gotland. ISDN används i mycket stor utsträckning för att ansluta stora företagsväxlar till telenätet. - Vi anser det vara mycket viktigt att vara med och utveckla IT-infrastrukturen i glesbygden, säger Magnus Ljung, Telia PubliCom AB. Detta är ett sätt att bidra till att alla delar av landet hänger med i utvecklingen och därmed kan vara konkurrenskraftiga på marknaden, avslutar Magnus Ljung. Satsningen är värd ca tio miljoner kronor. Gotlands Kommun, Telia och EU:s Strukturfond mål 5B Gotland bidrar med cirka en tredjedel vardera.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se