Telia lanserar nya produkter i ett öppet accessnät

Telia lanserar i dag ett antal produkter som ger operatörer och service providers tillgång till Telias kopparaccessnät till slutkunderna. Alla operatörer kan därmed få direktförbindelser till sina slutkunder, vilket ökar deras möjligheter att erbjuda nya tjänster. Till exempel bredband via ADSL.
- Det är dags att låta samtliga operatörer få tillgång till accessnätet på lika villkor. Priserna är därför helt kostnadsbaserade, säger Rune Nilsson, strategichef på Telia Carrier & Networks. Grundprodukten som nu lanseras kallas Kopparaccess och gör att alla operatörer kan hyra direktförbindelser till sina slutkunder. Samlokalisering på stationerna Kundaccesserna är idag anslutna till Telias stationer och här krävs omkoppling och anslutningar till den nya operatörens nät. Kopparaccessen förutsätter därmed en viss samlokalisering och även detta lanseras som en produkt. Samlokalisering innebär att operatören hyr utrymme, kraft och kyla för den tekniska utrustning som placeras på stationen. I vissa fall är utrymmet begränsat och operatören kan då utnyttja näraliggande lokaler. Operatören måste dock alltid betala för samlokaliseringen av anslutningskabeln till den egna utrustningen. I samband med lansering av Kopparaccess kommer Telia också att lansera en tjänst som ger operatörerna möjlighet att testa sin utrustning på stationerna innan man bestämmer sig för att gå vidare. Garanterad kvalitet Kopparaccess säljs i ett antal olika utföranden, från enkla kundaccesser för telefoni till accesser som gör det möjligt att erbjuda slutkunder bredbandstjänster via kopparaccesser, så kallad ADSL. Anledningen till de olika utförandena är att olika tjänster sänder på olika frekvenser och dessa kan därmed störa varandra. För att garantera kvaliteten i varje del av accessnätet måste Telia därför ha en viss kontroll över hur accesserna utnyttjas. Men vilka tjänster och vilken teknik operatörerna använder för att skapa dessa är självklart en affärshemlighet. Produkten Samlokalisering innebär därför också att operatören får ett säkert tillträdesskydd för den tekniska utrustning som placeras i Telias lokaler. Priset för den enklaste kopparaccessen är strax under 1 500 kr om året, exklusive moms. Det är något mer än vad Telias slutkunder betalar för ett telefonabonnemang. - Den lägre abonnemangskostnaden för våra slutkunder beror på rådande pristak på telefonabonnemang. För närvarande är det andra delar av telefontjänsten som får stå för skillnaden mellan pristaket och den verkliga kostnaden, säger Rune Nilsson. Färdigpaketerad ADSL-tjänst Förutom rena accesstjänster lanserar Telia även en färdigpaketerad ADSL-produkt inklusive kundaccess med ADSL-modem och anslutning till Telias högkvalitativa ATM-nät. Operatörer och service providers kan därmed erbjuda i första hand små- och medelstora företag bredbandstjänster med en garanterad medelbandbredd på upp till fyra Mb/s, utan att själva investera i tekniken. Fakta ADSL, står för Assymmetric Digital Subscriber Line och är en teknik som gör det möjligt att öka kapaciteten i befintliga kopparaccesser. Tekniken är asymmetrisk, vilket innebär att kapaciteten är ett par gånger högre ut till kunden än vad den är från kunden in mot stomnätet. Kapaciteten beror också på avståndet mellan slutkunden och telestationen. ADSL kräver speciella modem både hos slutkunden och på telestationen, där kunden kan anslutas till Telias internetnät eller till det högkvalitativa ATM-nätet. ATM, står för Asyncron Transfer Mode och är en teknik för högkvalitativ överföring av data, ljud , bild, multimedia ocxh andra bredbandstillämpningar i kopplade nät. Telia har idag ett rikstäckande ATM-nät med kapacitet på 622 Mb/s och kan erbjuda kunder förbindelser med en garanterad medelbandbredd på upp till 155 Mb/s. Telia Carrier & Networks (tidigare Telia Affärsområde Nät) är ett affärsområde inom Teliakoncernen. Telia Carrier & Networks bedriver en grossistaffär med produkter och tjänster i ett fast nät. Man producerar, säljer och hyr ut infrastruktur, kapacitet, access- och trafiktjänster på en öppen marknad. Telia Carrier & Networks är marknadsledande i Europa på transatlantiskt IP-trafik och har egna kontor i Sverige, USA, England, Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge och Finland.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se