Telia och KSA först med interaktiv videokonferens via webbläsare

I mars lanserar Telia, i ett pilotprojekt tillsammans med leverantören KSA, en världsunik lösning för multimediekommunikation via internet. 1000 testkunder kommer att delta i videokonferenser via den egna webbläsaren.
- Detta är en ny, spännande och användarvänlig lösning för att kommunicera med ljud, bild och chatt via internet, säger Karin Moberg som är vd för Telias bolag för bredband. Projektet är ett led i Telias strävan att fylla den nya bredbandstekniken med meningsfullt innehåll. Efterfrågan på e-Servicelösningar är stor i dag eftersom företag vill utnyttja internet för att sköta sina kundrelationer. Mjukvarukomponenterna CU-SeeMe Web och MeetingPoint kombinerade med den nya bredbandstekniken med ökad nätverkskapacitet möjliggör pilotprojektet. - Telias pilotprojekt med KSA:s lösning är ett konkret exempel på vilka nya möjligheter som bredbandstekniken innebär för relationen mellan företag och kunder, säger Tommy Hallberg, vd för KSA. Att integrera ljud, bild och chatt i en webbläsare ger Telias kunder nya sätt att kommunicera. På enklast tänkbara sätt: via webbläsaren. KSA är ett företag i Memorykoncernen med omkring 170 anställda. KSA representerar ledande mjukvarutillverkare på den svenska marknaden. Med internet/intranät som plattform ökar KSA sina kunders konkurrenskraft genom högteknologiska programvaror och tjänster. Telia är den ledande leverantören av telekombaserade informationstjänster i Norden och Östersjöområdet. Telia finns representerat internationellt både genom egen närvaro och tillsammans med partners. Omsättningen 1999 uppgick till 52 121 MSEK och antalet anställda var ca 30 600.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se