E-handel ska stärka Dalarnas näringsliv

Dalarnas näringsliv har mycket att tjäna på elektronisk handel. Portalen Handla i Dalarna, som nu lanseras kommersiellt, ska vara en regional mötesplats för företag och offentlig sektor som vill använda Internet för att göra affärer.
Handla i Dalarna är en av landets största regionala portaler för handel. Portalen öppnade för sex månader sedan och har idag ett sjuttiotal anslutna företag. Nu förstärks portalen och lanseras kommersiellt. Bland annat erbjuds lokala företag att pröva Telias butikslösningar för elektronisk handel utan kostnad mot en låg depositionsavgift. 1 000 butiker kommer att erbjudas Dalarnas företagare. - Regeringen framhåller i IT-propositionen att elektronisk handel är ett prioriterat område för att öka tillväxten. Man understryker också att det är viktigt att den utvecklingen kommer alla landets delar till del. Den satsning som näringslivet i länet gör visar att Dalarna ligger i framkant och det ser jag som mycket positivt, säger landshövding Gunnar Björk. En förutsättning för att e-handeln ska få genomslag är ju den satsning som länets kommuner, Landstinget Dalarna, Högskolan Dalarna och Länsstyrelsen gjort i samarbete med Telia och som innebär att Dalarna redan under år 2000 får en omfattande utbyggnad av bredbandsnätet. Förutsättningarna finns, nu är det viktigt att använda dessa som motor i utvecklingen och där är e-handel ett mycket bra exempel. - Internet är ett mycket bra instrument för att öka tillväxten hos anslutna företag. Jag ser mycket positivt på satsningen och är övertygad om att e-handeln, med portal, leverantörsanslutningar, butiker och infrastruktur, kommer att skapa ett intresse för vårt näringsliv hos företag och konsumenter i Dalarna, men också långt utanför våra länsgränser, säger Hans Dahlqvist, VD för Näringslivet Falun Borlänge. En viktig fråga för att stimulera handel över Internet är att kunna erbjuda säker handel. Därför har Handla i Dalarna valt att bygga upp ett samarbete med Telia, vars lösning för säker handel passar både köpare och leverantörer. För de företagare som vill pröva elektronisk handel har länsstyrelsen i Dalarna, tillsammans med ALMI Företagspartner och Telia tagit fram en utbildning. Utbildningen startar i april och avsikten är att samtliga deltagare efter avslutad kurs har en färdig e-butik.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se