Europas kunder sätter betyg på sina leverantörer

Nu vet man för första gången hur nöjd Europas befolkning är med sina banker, stormarknader och telebolag. En undersökning som gjorts i elva länder presenterades under onsdagen vid ett europaseminarium där Telia svarade för värdskapet.
ECSI - European Customer Satisfaction Index - är ett sätt att mäta kundnöjdhet som utvecklats i Sverige. Med stöd av EU-kommissionen har man nu genomfört en första undersökning som sedan ska återkomma årligen. De analyser som görs ska säkerställa europeisk industris konkurrenskraft. De mätningar som nu redovisas omfattar tre branscher; banker, telekom och detaljhandel. I Sverige genomfördes de av SIQ, Handelshögskolan, SCB och Universitetet i Karlstad. Klara nationella olikheter kommer fram i undersökningen. Svenskar är genomgående mer kritiska till sina leverantörer än t ex finländare, schweizare, spanjorer och portugiser. Förhållandet mellan förväntningar och ECSO är mycket högre i Sverige än i andra länder. Det gäller t ex samtliga svenska teleoperatörer och de svenska bankerna. Svensken har alltså en större förväntan på vad han får levererat än vad han anser sig få. När det gäller fast telefoni gjordes mätningarna i länderna Sverige, Belgien, Danmark, Grekland, Italien, Spanien och Schweiz. I Finland mättes enbart mobilteleoperatörer. Banker och detaljhandel mättes också i Frankrike, Island och Portugal. Ett genomgående resultat är att gamla teleoperatörer får lägre index än sina nyetablerade konkurrenter. Störst var skillnaden i Italien. När det gäller mobiltelefoni finns dock ingen större skillnad. Nästa mätperiod inleds den 2 maj och kommer att kunna redovisas i Sverige i mitten av juni.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se