Skelleftebostäder skaffar bredband från Telia

Till senhösten kommer de boende i Skelleftebostäder att kunna få tillgång till bredband. För en installationsavgift på 975 kronor och en månadsavgift på 200 kronor kommer hyresgästerna kunna surfa obegränsat på Internet med hög hastighet. Avtalet omfattar initialt cirka 2 000 lägenheter i centralorten. Ett erbjudande till övriga kommundelar beräknas komma senare i år.
Skelleftebostäder är först i Skellefteå med att erbjuda bredband till sina boende. - Den enkät vi genomfört visar att cirka 15% av hyresgästerna i centralorten är intresserade att ansluta sig. När det nu blir verklighet räknar vi med att upp till 20% blir med första året, säger Erik Johansson, förvaltningschef på Skelleftebostäder. Vi har tecknat ADSL-avtalet med Telia främst för att alla våra hyresgäster ska ges möjlighet att redan i år få en snabb Internetuppkoppling. ADSL ger oss den möjligheten eftersom ingen ny nätbyggnad krävs. Dessutom är Telia en stark partner med support till förfogande. Något vi tycker är viktigt i ett inledande skede. Med bredband kan användaren både surfa och prata i telefon samtidigt vilket modem-surfande inte tillåter. - I dagsläget är det just höghastighetsinternet och möjligheten att surfa och prata i telefon samtidigt som är de stora fördelarna med bredband. På Telia jobbar vi för fullt med planerna för att fylla bredbandet med innehåll i form av tjänster inom utbildning, spel och olika typer av rörliga bilder. Tjänsterna kommer att ge begreppet bredband ytterligare en dimension, säger Patrik Axelsson, regionansvarig på Telia Bredband.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se