Stark utveckling för Infonet

I avtalet mellan Telia och Stora Enso om leverans av ett världsomspännande nät för datakommunikation valdes Infonet Svenska AB som leverantör av den globala datakommunikationstjänsten Global Frame Relay samt internationella internettjänster.
-Infonet Svenska har som svensk representant för Infonet Services Corporation, USA tillgång till ett världsomspännande nät med en excellent service och kundsupportorganisation i varje land där Stora Enso har verksamhet. Den lokala närvaron var ett faktum som vägde tungt till Infonets fördel vid val av leverantör, förklarar John Eiderfors, Account Manager för Stora Enso på Infonet Svenska. Infonet Services Corporation är ett globalt tele- och data-kommunikationsföretag, där Telia är störste ägare med sina drygt 20 procent. Infonet noterades framgångsrikt på börsen i New York och Frankfurt i december förra året. -Infonet har en stark position som en kraftfull global aktör. För Telia innebär vårt ägande i Infonet att vi får tillgång till kraftfulla tjänster med global räckvidd. Ägandet i Infonet Services Corporation utgör en viktig del i Telias internationella strategi, säger Morgan Ekberg, tillförordnad affärsområdeschef för affärsområde Företag och Telias styrelserepresentant i Infonet Services Corporation. För Telias kunder är nyttan uppenbar. Vi får tillgång till ett nät som är kraftfullt utbyggt och som därigenom har många anslutningspunkter. Satsningar på att utveckla Infonets distributionsnät pågår kontinuerligt. Aktuellt är utveckling i Europa, LatinAmerika och Asien. I Europa fokuseras denna utveckling på i första hand AUCS Communication Services. I och med utförsäljningen av Unisource dotterbolag tog också Infonet Services Corporation i slutet av förra året över verksamhetsansvaret för AUCS som genom en välkoordinerad portfölj av produkter med högt mervärde för internationell tal-,data- och Internetkommunikation väl stödjer Telias internationella kunder. -Värdet på vår investering i AUCS kan tillgodoräknas i aktievärdet på Infonet. Vårt innehav i Infonet uppgår till drygt 20 procent och värderas av aktiemarknaden till cirka 18 miljarder kronor, säger Morgan Ekberg.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se