Telia först med analysverktyg för telekostnader

Telia är första teleoperatör att erbjuda företag ett webbaserat verktyg för att analysera sina telekostnader. Med Telia Reflex får de ansvariga på företagen en helhetsbild över telekostnaderna. Tjänsten kommer inledningsvis att erbjudas till Telias större företagskunder.
Telia Reflex ger lägre hanteringskostnad. Administrationen av fakturor är tidskrävande och dyr. Företagskunder vittnar om att varje faktura kostar cirka 500 kronor i hanteringskostnad. För företag och koncerner, med många abonnemang och fakturor, är hanteringen mycket resurskrävande. Med Telia Reflex ges företaget även möjlighet till att internt knyta kostnaderna för ett abonnemang till ett kostnadsställe exempelvis en adress eller ett visst projekt. - Telefoni för företagskunder handlar inte längre bara om pris utan i lika stor utsträckning om tjänsternas innehåll, service och att tjänsten tillfredsställer konkreta behov hos kunderna, säger Evert Enblom produktansvarig på Telia TeleCom. Ett axplock av Telia Reflex många fördelar: 1. Möjlighet att kontrollera, följa upp och analysera fakturor, vilket ger möjlighet till kostnadskontroll. 2. Producera beslutsunderlag i form av listor eller grafer för att få en helhetsbild över företagets telekostnader. 3. Automatiskt få larmlistor för abonnemang som inte håller sig inom de av kunden fastställda kostnadsramarna. 4. Telia Reflex finns på Internet vilket gör att verktyget inte behövs installeras på varje dator. Genom att verktyget nås via nätet är det lättillgängligt och kan nås dygnet runt. Telia Reflex underlättar för IT-ansvariga, ekonomiansvariga, assistenter och andra anställda som arbetar med företagets telefonfakturor.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se