Telia kraftsamlar på innehållstjänster - bredband, Internet och e-Telia i nytt bolag

Telias bredbandssatsning vidareutvecklas nu genom att även Telia Internet och e-Telia skall ingå i bolaget. Bolaget får därmed totalansvar för både Internet- och bredbandsaffären. Syftet är att kraftsamla kompetensen och skapa de bästa förutsättningarna för en snabb utveckling av affären. Målet är att skapa marknadens bästa accessoberoende innehållstjänster.
Affärsområde Privat, som är ett av Telias fem affärsområden, ansvarar för att utveckla Telias satsningar inom bredband, Internet och e-Telia (Mina Sidor på telia.se). Detta samtidigt som man driver kärnaffären inom Telia Nära AB. Förutom verksamheten i Sverige ingår också affärsområdets satsningar i Danmark och Finland. I Sverige organiseras nu affärsområdet i två bolag: Telia Nära och ett nytt bolag (ännu namnlöst) som får det samlade ansvaret för bredband, Internet och e-Telia. VD för Telia Nära är Mats Salomonsson och för Telias bredbandssatsning Karin Moberg. Affärsområdechef är Jan Rudberg, som också ingår i Telias koncernledning. - För bredbandssatsningen ligger den viktigaste uppgiften på innehållssidan eftersom vi måste kunna erbjuda våra bredbandskunder ett mervärde, säger Jan Rudberg. Bredbands- och Internetaffärerna har många likheter och det finns många positiva synergieffekter av att driva dessa som en affär. Vi blir nu också tydligare mot våra kunder och partners genom att vår satsning på innehållstjänster samlas under en hatt, säger Jan Rudberg. Telias bolag för bredband och Internet siktar på att bli den ledande leverantören av bredband och bolagets uppgift är att utveckla och sälja såväl bredbandsaccesser som olika bredbandstjänster. Successivt lanseras nya tjänster inom till exempel utbildning, videokonferens via Internet, film och "games on demand". Telia Internet är Sveriges ledande Internetoperatör och webbplatsen telia.se är Telias kundportal där information, service och försäljning finns samlat.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se