Telia Mobile väljer Ericsson som leverantör för GPRS-nät i Sverige, Finland och Danmark

Telia Mobile har valt Ericsson som leverantör för infrastrukturen i GPRS-näten i Sverige, Danmark och Finland som är ett viktigt steg mot mobilt Internet. GPRS ökar hastigheten i mobilnäten och är ett viktigt steg mot tredje generationens mobila system.
Med GPRS kan användare ständigt vara uppkopplade på Internet och få tillgång till högre datahastighet. Det finns också möjlighet att ta betalt på ett helt nytt sätt, dvs användaren behöver inte betala för datasamtalets längd utan kan faktureras för överförd datamängd. GPRS-näten stöttar Telias strategi att vara det ledande företaget i Norden på trådlösa tjänster. - Telia Mobiles ambition är att ligga i framkant vad gäller all trådlös kommunikation. Detta för att erbjuda våra kunder den bästa trådlösa tjänsten vid varje tillfälle. Vi ser Ericsson som en bra partner för att utveckla infrastrukturen i framtidens GPRS-nät, säger Stefan Fägerhall, vice VD, Telia Mobile Sverige. Det svenska nätet kommer att vara rikstäckande och fungerar från Kiruna till Malmö. Telia Mobile och Ericsson räknar med att tjänster baserade på GPRS kommer att vara tillgängliga tidigt år 2001. GPRS möjliggör tjänster som ständig uppkoppling mot Internet och möjlighet att skicka och ta emot stora mängder data över nätet med en snabbare hastighet än idag. - Vi ser mycket positivt på att Telia Mobile som en av de ledande mobiloperatörerna valt att ge Ericsson förtroendet som partner för utveckling av infrastrukturen för GPRS. Denna order stärker ytterligare Ericssons ledande position inom mobilt Internet, säger Orvar Parling, försäljningsdirektör och vice VD, Ericsson Sverige AB. Fakta GPRS: Med GPRS kan mobilnäten skicka paketförmedlad data på samma sätt som man gör på Internet och i andra datanät. All information delas upp i paket. Paketen kan vara av olika storlek och skickas iväg så fort som möjligt. Till skillnad från det kretskopplade systemet belastar en GPRS-förbindelse bara nätet när data skickas vilket gör att nätet kan användas effektivare. På så sätt skapar GPRS en mer dynamisk och effektiv användning av den ändliga resursen radiofrekvenser. GPRS ger väsentligt högre datahastigheter, upp till 115 kbps, än dagens GSM-nät. Initialt kommer dock datahastigheten ungefär att motsvara 40 kbps. Användaren kan vara ständigt uppkopplad eftersom operatören har möjligheter att ta betalt för den datamängd som skickas istället för den tid som datasamtalet pågår. I dagsläget finns inga GPRS-telefoner men flertalet leverantörer beräknar kunna introducera telefoner vid årsskiftet 2000-2001.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se