Telia tar över ledande nät- och tjänsteleverantör i USA

Telia International Carrier, meddelar i dag att dess USA-baserade dotterbolag, Telia Internet Inc. godkänts för förvärv av så gott som alla operativa tillgångar i Apex Global Information Services Inc. (AGIS) . Den amerikanska konkursdomstolen i Detroit, Michigan har godtagit Telia Internet Inc:s bud, dels i kontanter, dels genom övertagande av vissa skulder. Konkursförhör med AGIS inleddes den 25 februari 2000, sedan bolaget fått allvarliga likviditetsproblem.
- Telia International Carrier erbjuder den finansiella stabilitet AGIS behöver för att behålla sin ställning på USA:s Internet-marknad, säger Marianne Nivert, chef för Telia Carrier & Networks Vi är stolta över det här förvärvet eftersom det omfattar nyckelpersonal, kunder och nätfunktioner från en av de sex främsta backbone-leverantörerna i USA. Telia Internet Inc. ska omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att lösa de driftproblem som AGIS nyligen drabbats av och som ledde till konkursförhandlingarna. Magnus Kjell, VD för Telia North America säger att "Vi är inställda på att ge AGIS ny styrka, ny struktur och nytt fokus, genom att vårt nybildade dotterbolag Telia Internet Inc. tar över, och med fullt finansiellt och operativt stöd från Telia North America." Telia Internet Inc. är ett helägt dotterbolag till Telia North America Inc. Magnus Kjell blir ordförande och tf VD för Telia Internet, tills man etablerat en fullständig ledningsgrupp. Om Telia International Carrier
Telia International Carrier som tillhör affärsområde Telia AB Carrier & Networks är en ledande leverantör av infrastruktur, telefoni och IP-baserade tjänster till operatörskunder i Europa. Bolaget bygger och driver egna fibernät mellan alla storstäder, från Ryssland i öster genom Europa till Kalifornien i väster. Det ingår i Telia-koncernen som är den ledande telekombaserade leverantören av informationstjänster i Norden och Baltikum. Telia AB:s verksamhetsberättelse för 1999 visar en årlig omsättning på 52,121 MSEK ($6.0 million USD) med en personal på 30,600. Om Telia North America, Inc. Telia North America (TNA) är ett helägt dotterbolag till Telia AB. TNA kom in på U.S.A-marknaden 1998 som grossistleverantör av både telekom- och IP-tjänster. TNA har sitt huvudkontor i Virginia.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se