E-handelskompetens på Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum som ger råd till nyföretagare runt om i landet höjer
sin kompetens inom e-handel. Rådgivare i landet utbildas nu av Telia i
elektronisk handel. - Utbildningen är ett led i att öka kunskapen och kompetensen i vårt
nätverk. Efterfrågan på e-handelskompetens hos våra kunder är stor och
den ökar hela tiden. Två av tio som besöker oss har idéer om
e-handelsbaserad verksamhet, berättar Mats Evergren på Jobs and
Society/Nyföretagarcentrum. Utbildningen sker i samarbete med Telia och hålls på den årliga chefs-
och rådgivarträffen som i år är förlagd till Uddevalla den 14-16 maj. Ett nittiotal personer är anmälda och kommer att delta i utbildningen. - E-handel är ett område som rådgivarna själva ser som angeläget just
nu. Samarbetet med Telia gör det möjligt att rusta oss för framtiden. Vi ser även möjligheter till uppföljningsutbildningar i regionerna,
säger Mats Evergren. Not for distribution into the United States, Canada, Australia or Japan

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se