Inbjudan till invigning av ny sökteknik för nummerupplysningen 118 118 i Norrköping

Den 29 maj inviger Telia InfoMedia Respons, nummerupplysningen 118 118, sin nya sökmotor samt telefonidel. På plats i Norrköping är Telia InfoMedia Respons VD Barbro Sjölander och samarbetspartners ICL samt Envilogg.
Tid:. 11.00 måndagen den 29:e maj
Plats: Telias lokaler på Gamla Rådstugugatan 19. Möjlighet ges till en kort, personlig genomgång av hur den nya tekniklösningen fungerar och hur den kommer kunden till godo. Kontaktperson på Telia InfoMedia Respons är Maria Eriksson, ledare i Norrköping, 011-19 50 26 samt 070-634 54 77 Den nya söktekniken ger bland annat utökad flexibilitet av sökvägarna och högre träffsäkerhet vid sökningar samt möjlighet till utveckling av tjänsterna. Teknikskiftet som genomförs resulterar i att kunden via 118 118 möter en nummerupplysning som har utökade förutsättningar att kontinuerligt leverera god service med hög kvalitet. Den nya söktekniken samt telefonisystemet ersätter en teknikplattform som utvecklades av Televerket i början av 1980-talet och som successivt har vidareutvecklats för att motsvara de krav som ställs på en flexibel IT-lösning. Den nya söktekniken är utvecklad i nära samarbete mellan Telia och ICL och bygger på en SUN-plattform samt en databas från Oracle. En specialutvecklad mjukvara från ICL och BTS A/S gör sökmotorerna effektivare än tidigare. Den nya söktekniken kommer att implementeras löpande under på nummerupplysningen118 118:s olika orter runt om i Sverige, med start i Norrköping den 29 maj. Under helgen 27-28 maj samlas samtliga 150 telefonister i konsert & kongresshallen Louis de Geer för att genomgå ett specialutformat utbildningsprogram och drillas i den nya söktekniken.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se