Klarläggande: Telias avsikter med Telia Overseas

Vissa medier har publicerat felaktiga uppgifter om Telias avsikter med de verksamheter som bedrivs i dotterbolaget Telia Overseas. Telia önskar därför göra ett klarläggande:
Telia Overseas ägs till 65 procent av Telia. De övriga ägarna är Orkla, Ratos och Skandia. Huvudinriktningen för bolaget är enligt aktieägaravtalet i huvudsak följande: · Att vinna mobillicenser, främst i länder utanför Europa. · Att tillsammans med lokala partners bygga upp en konkurrenskraftig verksamhet baserad på licensen. · Att på sikt realisera de värden som skapas i hela eller delar av bolaget. Telia Overseas är en finansiell investering för Telia. Telia och de övriga ägarna har för närvarande inga planer på att sälja hela eller delar av Telia Overseas. Telia Overseas portfölj består av följande bolag: Tess, Brasilien; Peoples Telephone Company, Kina (Hong Kong); Mobile Telecommunications Company, Namibia; Si. Mobil, Slovenien, Suntel, Sri Lanka och MTN Uganda. Not for distribution into the United States, Canada, Australia or Japan

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se